środa, 27 sierpnia 2014

Artpub Galeria zaprasza

na kolejny wernisaż on line:

w piątek 29.08.2014 o godzinie 20:30
pod adresem http://artpubgaleria.blogspot.com/


IMPROWIZACJE RÓŻNOTEMATYCZNE
Ryszard Miłek - pastele
Ryszard Miłek
Urodził się w 1955 r. Ukończył Liceum  Plastyczne w Tarnowie i studia z zakresu historii sztuki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Zajmuje się rysunkiem, malarstwem i krytyką plastyczną. Przez 9 lat wykładał historię sztuki w Wyższej Szkole Biznesu - National Louis University w Nowym Sączu. Uczył także plastyki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Obecnie zajmuje się wyłącznie twórczością plastyczną.
Brał udział w ponad 85 wystawach indywidualnych w Polsce, Norwegii i USA, i ponad 170 zbiorowych w Polsce i Europie, oraz wielu plenerach.
Jest członkiem ZPAP i Stowarzyszenia Pastelistów Polskich.
Jego obrazy znajdują się w wielu kolekcjach prywatnych w Polsce, Anglii, Niemczech, Francji, Szwecji, Włoszech, Watykanie, Austrii, Norwegii i USA.
Otrzymał wiele nagród w konkursach i biennale w Polsce i za granicą.

Zapraszamy do rozmowy on line.

w piątek 29.08.2014 o godzinie 20:30

środa, 13 sierpnia 2014

Artpub Galeria zaprasza

na kolejny wernisaż on line:
15.08.2014, godzina 20:30

TOO DA LOO
Emma Kwiatkowska - grafikaEmma Kwiatkowska - studentka 4 roku grafiki toruńskiego Wydziału Sztuk Pięknych UMK. Zajmuje się głównie grafiką warsztatową - wklęsłodrukiem i linorytem, ale również książką, ilustracją, animacją... 
Specjalizację wybrała ze względu na swoistość technik wokół których się obraca - głębokie trawienia, różnorodność faktur, brudy - kwestia przypadków. W swoich pracach próbuje pokazać człowieka jako istotę niedoskonałą, kruchą, pełną wad - zmagającą się z codziennymi dylematami.

Brała udział w wystawach zbiorowych na terenie Polski i Belgii.