wtorek, 17 marca 2015

Artpub Galeria zaprasza

na kolejny elektryczny wernisaż:
w piątek 20.03.2015 o godzinie 20:30
pod adresem http://artpubgaleria.blogspot.com/


TERRA INCOGNITA
        nie musi oznaczać dosłownie lądu, ziemi, planety nieznanej. Określenie to jest też synonimem usilnie badanego zagadnienia, problemu, sprawy nie do poznania współcześnie. Jest więc to obszar, którego nie można ograniczać tłumaczeniem, tak jak przeżyć transcendentalnych nie można zamykać w słowa, bowiem tracą swe znaczenie. (ES)

EDWARD SIEKIERZYŃSKI
        urodził  się  5  marca  1950  roku  w  Stargardzie.  Od  1970  roku  zajmuje  się  twórczością w  dziedzinie  malarstwa  sztalugowego,  medalierstwa  i  rzeźby  kameralnej.  Tworzy  też  poezję i prozę. Wydał trzy tomiki poezji:
„Nadrodzaj – opowiastki dla  wypoczętych intelektualnie i bogatych” i „Tło” w 2004 roku, oraz „Jak daleko jest blisko” w 2014.
Jako  samouk,  poszerzając  samowiedzę  lekturą  i  praktyką, otrzymał uprawnienia artystyczne w dziedzinie malarstwa sztalugowego nadawane przez Ministerstwo Kultury i Sztuki.
Brał udział w wystawach zbiorowych i indywidualnych przedstawiając swe prace malarskie, rzeźby  i  medale.  Niektóre  znajdują  się w kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą. Plakiety w brązie są w Muzeum Sztuki Medalierskiej we Wrocławiu, a obrazy w internetowej Galerii Malarstwa Europejskiego „Touch Of Art”, oraz w: Anglii, Francji, Holandii, Irlandii, Izraelu, Rosji,   Białorusi,   Szwajcarii,  Szwecji,  Ugandzie,  Ukrainie  i  w  USA.  Otrzymał  kilka  nagród i wyróżnień. Uważa, że podstawą tworzenia jest dystans do siebie i do swych koncepcji, bowiem dystans jest duszą piękna*

* Simone Weil


PIĘKNO
          Czymże  jest  twórczość  artystyczna?  Odpowiedź  na  to  pytanie  może  wydać  się  złudna  – czyżby twórczością tą było zbliżanie się do piękna? A czym jest piękno?
W mentalności ludzkiej, to zachowanie proporcji, zachowanie składowych, których wypadkowa to właśnie piękno.
Z kompozycji słów i barw powstaje kanon piękna, który odbierają umysły wrażliwe. Opór materii jest wartością w tworzeniu piękna.
Pojęcie piękna jest inne w różnych kulturach na naszej planecie.
Czy istnieje piękno uniwersalne? Dla człowieka na Ziemi takim pięknem są zapewne wschody i zachody Słońca, gwiazdy, która indukuje w istotach ziemskich energię twórczą,
a z tego powstają ich zachowania. Energię, która nadaje też pięknu jego światłocienie
– te widzialne i te niewidzialne, tworzy pozorną oczywistość. Najprawdziwszym pięknem, jest piękno przypadkowe i krótkotrwałe.
E. Siekierzyński
(Inspiracja wywiadem Michaliny Domoń z Łukaszem Korolkiewiczem zamieszczonym w kwartalniku ARTYSTA i SZTUKA nr 14)


Rok 2015 - jubileuszowy dla Edwarda Siekierzyńskiego::
• 65 lecie urodzin
• 45 lecie pracy twórczej
• 10 lecie przynależności do Związku Literatów Polskich
•   5 lecie przebywania na emeryturzewtorek, 3 marca 2015

Artpub Galeria zaprasza

na kolejny elektryczny wernisaż:w piątek 6.03.2015 o godzinie 20:30
http://artpubgaleria.blogspot.com/

„Może być to droga, do takiego zamku prawdziwego murowanego na wielkiej niedostępnej górze, na którą z trudem i mozołem wspinać się trzeba, na którą ja się wspinam. Może to być wyimaginowany zamek jako coś co ciekawi, co tajemnicze, wysoko, zaczarowane. Moje obrazy to zapis tej właśnie drogi i myślę że nie jest to cykl skończony, zamknięty, bowiem  moje wędrowanie trwa  i zapis  z tego co po drodze do zamku widzę-widziałam również.”

Ewa Gadnicka Włodarczyk jest absolwentką krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, którą ukończyła na wydziale grafiki w 1987. Zajmuje się projektowaniem graficznym, maluje, rysuje, tworzy grafikę warsztatową oraz prowadzi warsztaty rysunku i akwareli. Pisze ikony kanoniczne. Jest członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków oraz Stowarzyszenia Pastelistów Polskich.

Zapraszamy do rozmowy on line.