środa, 27 kwietnia 2016

Elektryczna galeria zaprasza

na kolejny elektryczny wernisaż:


w piątek 29.04.2016 o godzinie, jak zawsze, 20:30
pod adresem:
 http://artpubgaleria.blogspot.com/

Bronisław Liberda - malarz, grafik, ilustrator, scenograf, muzyk...
Żyje i tworzyw Czeskim Cieszynie.  

Żeby dowiedzieć się więcej - zapraszamy do rozmowy on line.

środa, 13 kwietnia 2016

Elektryczna galeria zaprasza

na kolejny elektryczny wernisaż.
w piątek 15.04.2016 o godzinie 20:30
pod adresem http://artpubgaleria.blogspot.com/Roma  Jegor.   Mieszka   i   pracuje  w  Mikołowie.  Z  wykształcenia  programista  komputerowy, z wyboru – poetka. Członek ZLP – Oddz. w Krakowie, oraz Górnośląskiego Towarzystwa Literackiego w Katowicach. Laureatka konkursów poetyckich i autorka czterech tomików wierszy: Wieczór w kocim futrze, Bieleją księżyce paznokci, Salamandra i Tatuaż na jabłku. Wiersze przedstawiane były w Arkadii, Akancie, Śląsku, Migotaniach Przejaśnieniach, Znaj, Lamelli, Hybrydzie, Literacie Krakowskim i SosnArcie, a także w antologiach pokonkursowych, oraz na internetowych stronach Polska Canada, PKPzin, Polis2008, Fragment, Parnas.pl, Modowo.pl, Poeci Po Godzinach, sZAFa, zlp-kraków-pl, w Śląskiej Strefie Gender, i in. Również w audycjach poetyckich Macieja Szczawińskiego, na antenie Radia Katowice i na profilu facebookowym autorki.

Edyta  Purzycka.  Absolwentka  Akademii  Sztuk  Pięknych  we  Wrocławiu. Dyplom w 1996 roku z  grafiki   artystycznej   pod   kierunkiem   profesor  Haliny  Pawlikowskiej,  aneks  z  malarstwa i fotografii. W latach 1995 - 96 była stypendystką Ministra Kultury i Sztuki. Od 1997 roku należy do ZPAP. W swoich pracach wykorzystuje kilka technik wklęsłodrukowych (akwafortę, akwatintę, miękki werniks, odprysk atramentowy) Pozwala to na eksperymenty fakturalne oraz na uzyskiwanie  efektów  malarskich.  Tworzyła  szatę  graficzną miesięcznika studenckiego „Maska”, a następnie kwartalnika artystycznego „Format”. Współpracowała z czasopismem literacko – artystycznym „Rita Baum” oraz Wydawnictwem Szkolnym PWN. W styczniu 2000  roku  opracowała  scenografię  do  spektaklu  pt.  „Obrazek  wigilijny” . Przedstawienie powstało w ramach działalności Wrocławskiego Centrum Twórczości Dziecka. W 2001 roku Wydawnictwo „TIKKUN” wydało tomik poezji niemieckiego poety - Petera Gehrischa z grafikami Edyty Purzyckiej.

piątek, 1 kwietnia 2016

Malarstwo niedzielne

nie idzie w tym roku jakoś wspaniale (jako i w poprzednim)
na razie 2 się skończyło:


2016-1
66 x 28
2016-2
60 x 39w takich trzech się ostatnio cóś dłubało...


100 x 40
70 x 4060 x 70