czwartek, 31 marca 2016

Elektryczna galeria zaprasza

na kolejny elektryczny wernisaż - 1.04.2016, godz.20:30
pod adresem http://artpubgaleria.blogspot.com/

Vincent Tate
Urodzony w 1973 r. Outsider i człowiek zagadka. Żyje, czuje, tworzy. Fotografię traktuje, jak terapię. 

Emocjonlana opowieść 

Ludzie piszą o sztuce, chcą zrozumieć, co widzą, przeżyć po swojemu. Chyba najlepszym rozwiązaniem w tego typu prezentacjach jest usiąść i patrzeć. Wejść w złożone powiązania i rozwikłać je według własnych emocji. Vincent Tate jest artystą wyobraźni. W niej zawarł wszystko. W duchowej przestrzeni, którą się karmi. Z pasji biorą się obrazy-fotografie. Z nagromadzonych stanów odosobnienia, ale również towarzyszenia, wzajemności. Przyzwyczajamy oczy do ciemności i naprawiamy wzrok, oczyszczamy się patrząc na związek ludzi. Na niuanse, jakie im towrzyszą, smutki, radość, najróżniejsze napięcia drążące ich wnętrza. Vincent nie zamyka się w granicach namiętności, tworzy sztukę, pantomimę rozgrywających się scen. Ironizuje i afirmuje, wystawia na widok publiczny hermetyczność związków, człowieka. Posługując się fotografią jako językiem pierwotnym, pokonuje bariery, przekracza siebie.

Małgorzata Południak
wtorek, 15 marca 2016

Elektryczna Galeria zaprasza

na kolejny elektryczny wernisaż

w piątek 18 marca o godz. 20:30
pod adresem:
http://artpubgaleria.blogspot.com/


                              malarstwo, grafika, instalacja

Rzeczywistość przejawiająca się w postaci różnorakich zapisów nigdy nie jest tożsama, jednakowa i zrozumiała, niemożliwe staje się odnalezienie całościowego jej sensu, czy kryjącej się za nią prawdy. Jawi się jako pasmo następujących po sobie śladów, które odsyłają do kolejnych – i tak w nieskończoność - każde zdarzenie to milcząca mnogość innych wydarzeń. Interpretacja zapisu rzeczywistości jest wyłącznie wieloraka, nigdy zaś jedna i prawdziwa.


Cykl obrazów zatytułowany „Re-interpretacje” stanowi próbę re-konstytucji własnych wspomnień poprzez zestawienie na jednej płaszczyźnie elementów wielu różnych wydarzeń (zarejestrowanych na fotografiach). Sytuując te fragmenty w nowym „środowisku”, stwarzam tym samym pretekst do  ewolucji  znaczeń.  W ten sposób czas przestaje być liniowy, zostaje zaburzony jego porządek, a zdekontekstualizowane zdarzenia stają się nomadyczne. W rezultacie z serii wydarzeń powstaje zupełnie nowa, odrębna (dająca się różnorako odczytać) historia, nadająca tym wspomnieniom świeży kontekst, hierarchię, zależności bądź okoliczności. Bowiem każde zdarzenie znajduje swoje odbicie w kolejnym, buduje wespół z innymi nieustannie rozrastający się splot. Na pozór nie mające nic wspólnego ze sobą postacie, przestrzenie (obciążone swoją odrębną przynależnością do konkretnej sytuacji czy daty) nagle zaczynają tworzyć razem spójną całość, jak gdyby od zawsze istniała pomiędzy nimi jakaś ścisła relacja.

Redakcja Artpub Galerii
serdecznie zaprasza.środa, 2 marca 2016

Artpub Galeria zaprasza

na kolejny elektryczny wernisaż:w piątek 4.03.2016 o godzinie, jak zawsze 20:30
pod adresem http://artpubgaleria.blogspot.com/


Piotr Sajak ur. w 1967 w Krakowie. Formalnie nie ma wykształcenia plastycznego, więc, jak mówi, spotkanie z malarstwem jest dla niego przygodą, jest zdarzeniem, nad którym pochyla się i od czasu do czasu na dłużej zatrzymuje.

Wystawy indywidualne:

1999 - galeria Gotycka KOKS Pod Jaszczurami, Kraków
2010 – galeria Arte Manila, Kraków