wtorek, 1 lipca 2014

Artpub Galeria zaprasza

na kolejny wernisaż on line:
4.07.2014 - jak zawsze w piątek, o godzinie 20:30

pod adresem:
http://artpubgaleria.blogspot.com/


Janusz Szpyt
urodził się w 1960 r. w Lubaczowie, gdzie mieszka i tworzy. Studiował na Wydziale Grafiki w Katowicach Akademii Sztuk Pięknych  w  Krakowie  w  pracowni prof. Jerzego Dudy-Gracza, a następnie na Wydziale Malarstwa ASP w Krakowie w pracowni prof. Włodzimierza Buczka. W 1983 roku współtworzy z Piotrem Naliwajko i Leszkiem Żegalskim Grupę Trzech, zwaną też "Tercetem Nadętym". "Całkiem Nowi Dzicy Normalni Dadaiści" - tak siebie przewrotnie nazwali - w wydanym przez siebie piśmie Bengal   wydali   manifest,   w   którym  nawoływali  do  prawdy w sztuce związanej z jakością formy, kolorem i warsztatem, przeciwstawiając    się    szeroko    panującej   tandecie   malarskiej i medialnej. "Chcemy, by malarstwo w możliwie najbardziej indywidualny sposób wyrażało ducha naszych czasów, by było humanistycznym protestem myślących ludzi przeciwko wszelkim przejawom zła, stanowiło kontynuację tradycji naszych społeczeństw. Chcemy to wyrażać malarstwem opartym na jedności kompozycji, rysunku i barwy, jednym słowem MALARSTWEM DOSKONAŁYM z perfekcyjną znajomością warsztatu [...]" Licznym wystawom organizowanym w kraju i za granicą przez Grupę towarzyszył ferment artystyczny znajdujący odzwierciedlenie w prasie radiu i telewizji.

Janusz Szpyt doskonale odzwierciedla rzeczywistość za pomocą sztuki, tworzy doskonałą dokumentację losu ludzkiego. Artysta ma gruntownie opanowany warsztat, ze swobodą posługuje się formą i kolorem, po mistrzowsku operuje światłem, pędzel prowadzi z wirtuozerią. Artysta wystawia swe prace na zbiorowych i indywidualnych prezentacjach sztuki w kraju i za granicą.
J.S.
................


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

...no napisz coś...